Aanmelding cliënten

Alle algemene informatie vindt u hier; deze pagina is een verkorte versie voor cliënten.

Wat u moet weten voor-, tijdens en na uw behandeling?

 1. Algemene informatie voor cliënten. En meer. Informatie over onze manier van behandelen.
 2. Wij hebben met alle verzekeraars een contract.
 3. U heeft een juiste verwijzing nodig naar de BGGZ of SGGZ. Check u verwijzing en zorg dat deze voldoet.
 4. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering wat inhoudt dat u zelf het eigen risico betaald. Het minimale eigen risico bedraagt € 385,- voor 2020 en 2021. Hier kunt u zien wat uw verzekeraar vergoed indien u in behandeling komt.
 5. De landelijke tarieven voor de BGGZ en SGGZ. Wij hebben met alle verzekeraars contract tarieven; die vallen lager uit.
 6. U heeft recht op uw privacy.
 7. Wij hanteren algemene betalingsvoorwaarden. Voor individuele consulten die buiten de zorgverzekeraar vallen rekenen wij € 110,- per 45 minuten. Als u binnen 24 uur voor de afspraak uw afspraak annuleert rekenen wij € 100,-; deze nota kunt u niet op uw zorgverzekeraar verhalen.
 8. Houdt u zich aan de anti-Corona-richtlijn. Voordat u komt stelt u zichzelf de vraag of het verantwoord is te komen: gebruik de checklist.
 9. Kom op de afgesproken tijd; wij houden de wachtruimte graag leeg.
 10. Wij leggen geen medische- of gezondheidsverklaringen af. Zie informatie van de LVVP en het NIP. Wij zijn er voor U.

Aanmeldprocedure:

 1. Op de website staat de actuele verwachte wacht- en behandeltijd. Is het te lang kijk dan of er andere behandelaren eerder tijd hebben: Kiezen in de GGZ, bij de LVVP. Ook uw verzekeraar kan u bemiddelen.
 2. Wilt u bij ons in behandeling? Meld u aan via onze website.
 3. Wij sturen u vanuit een beveiligde omgeving alle informatie welke nodig is, en vragen u uw persoonlijke gegevens en uw verwijsbrief via de beveiligde omgeving toe te sturen. Beide hebben wij nodig om uw verwijzing in ons team te bespreken.
 4. Zodra deze informatie binnen is wordt deze binnen 3 weken in het team besproken.
 5. De behandelaar die de verantwoordelijkheid neemt voor de zorg neemt contact op. Dit duurt ongeveer 2 weken.
 6. Kortom; na aanmelding nemen wij binnen ongeveer 4/5 weken contact met u op voor het maken van een afspraak voor het intake gesprek.
 7. Indien wij de zorg niet kunnen leveren brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Werkwijze na aanmelding

 1. Intakefase: na de aanmelding wordt er een intake en nagesprek met je ingepland. Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op je klachten en hulpvraag. Op basis van deze informatie wordt een diagnose en behandelvoorstel op maat gemaakt. In het nagesprek wordt dit met je besproken en eventueel bijgesteld. Na jouw akkoord wordt de behandeling gestart en worden er nieuwe afspraken gemaakt. Tevens wordt afgesproken hoeveel behandelingen ingezet worden en naar welk doel we gaan toewerken.
 2. Behandeling: op basis van het behandelplan wordt de vorm van therapie ingezet. Welke therapie voor jou geschikt is, hangt af van je klacht en hulpvraag en wensen.
 3. Vragenlijsten: voor, tijdens of na de behandeling wordt je gevraagd een of meerdere vragenlijsten in te vullen. We nemen altijd een klachtenlijst af waarbij voor- en achteraf gekeken wordt naar je klachten en of die na de behandeling zijn afgenomen (ROM). Meer vragenlijsten kunnen ingezet worden ter onderbouwing van de diagnose en indicatie. Tijdens de behandeling kunnen er vragenlijsten worden afgenomen in het kader van een behandeling. Ook wordt er indien gewenst na elke behandeling vragenlijsten over de sessie toe gestuurd met als doel de behandeling zo goed als mogelijk op jou af te stemmen. Na afronding van de behandeling nemen wij tevens een tevredenheidsvragenlijst af.
 4. Afronding: bij afronding wordt de balans opgemaakt wat wordt vastgelegd in een verslag. Het kan zijn dat de behandeling geslaagd is en er wordt afgerond. Het kan zijn dat je genoeg inzicht en handvatten hebt om deze zelf in de praktijk toe te passen. Mocht dat niet genoeg zijn dan kan je bij terugval opnieuw verwezen worden voor een vervolg. Ook kan het zijn dat je meer nodig hebt dan wat de BGGZ of SGGZ binnen onze praktijk te bieden heeft en verwijzen wij je door.

Alvast zelf aan de slag

 • Mirro eHealth: aan de slag met je mentale gezondheid. Gratis anonieme hulp. Ga naar mirro.nl.
 • Grip op je Dip. Als je in een dip zit en tussen de 16 en 25 jaar bent kun je bij Grip op je Dip mailen met een dip-deskundige. Ook kun je een online cursus volgen van 6 weken (6 chatsessies van 1 1/2 uur in een groepje van 6 tot 8 personen) waar je praktische info en opdrachten krijgt, je bent hier ongeveer één uur per week mee bezig. Daarnaast bieden ze op de website handige tips tegen een dip, bij angst of piekeren. Ga naar Grip op je Dip.
 • Snel beter in je vel. Wil je graag leren om minder te piekeren, beter met stress om te gaan of beter slapen? Via Snel beter in je vel kun je over deze 3 onderwerpen een online training volgen met praktische oefeningen (minimaal 16 en maximaal 20 oefeningen). De trainingen zijn praktisch en voornamelijk ingesteld op ‘weinig lezen, veel doen’ zodat je de oefeningen en tips direct in de praktijk kunt brengen. Ga naar Snel beter in je vel.
 • GGZ Noord-Holland-Noord biedt, net als veel andere instellingen, online zelfhulp aan.
 • Stichting Jij biedt in deze tijden online hulp aan voor mensen met eetproblemen in de vorm van onder meer online groepsbegeleiding, telefonische steun, chat contact en activiteiten via beeldbellen.

Behoefte aan luisterende oren?

 • De luisterlijn. Doelgroep: iedereen. Voor een luisterend oor en een goed gesprek kun je bellen, chatten of mailen met de Luisterlijn. Anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Eenzaamheid is een van de meest besproken onderwerpen. De Luisterlijn geeft je een steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem. Meer over de Luisterlijn.
 • 113 Zelfmoordpreventie. Doelgroep: iedereen. Wanneer je kampt met zelfmoordgedachten of zwaar in het leven staat kun je 113 inschakelen. Je kunt met ze bellen (0900-0113) of contact opnemen via de chat. Daarnaast bieden ze online therapie en een zelfcursus aan. Ga naar 113 Zelfmoordpreventie.
 • Kop Op Ouders: informatie voor ouders met een psychische kwetsbaarheid door o.a. gratis online cursus, chat en filmpjes. Ga naar KopOpOuders.
 • Labyrint-In Perspectief: zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Ook voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. Ga naar Labyrint-in-perspectief. 
 • PratenOnline. Doelgroep: tussen de 12 en 24 jaar. Behoefte om te chatten met een professional omdat je niet lekker in je vel zit? Bij Praten Online kan dat. Samen met de hulpverlener bepaal je het doel waaraan je wilt werken en de hulpverlener helpt je daarbij. Je kunt 4 chatgesprekken van 45 minuten voeren met ‘jouw’ hulpverlener (minder kan ook). Ga naar PratenOnline.
 • Praten over verlies. Doelgroep: iedereen. Verlies is er in vele vormen: een dierbare sterft, je verliest je gezondheid, je werk, je relatie, je droom. Wat het ook is: je rouwt. Eenzaamheid kan een gevolg zijn. De chathulp van Praten over je verlies kan je steun geven in je rouwperiode. Dat gaat altijd vertrouwelijk en met een deskundige vrijwilliger. Meer over Praten over verlies.
 • De kindertelefoon. Doelgroep: tot 18 jaar. De Kindertelefoon is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. Getrainde vrijwilligers zitten elke dag van 11.00 tot 21.00 uur voor je klaar. Je kunt praten over van alles. Op de website staat ook veel informatie. Het telefoonnummer is 0800 0432. Chatten kan ook.
 • De Zilverlijn. Doelgroep: 55-plussers. De Zilverlijn is een speciale service voor ouderen. Als je je aanmeldt, word je regelmatig gebeld door een Ouderenfonds-vrijwilliger. De vrijwilliger is er voor een luisterend oor, een praatje of goed gesprek. Precies waar je behoefte aan hebt. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Deelname is kosteloos. Je kunt je aanmelden voor de Zilverlijn op de website van het Ouderenfonds of door te bellen naar 0800 – 1325 (gratis). Je wordt dan binnen 14 dagen teruggebeld.
 • NPV-Spreekuur. Doelgroep: iedereen. De NPV heeft een spreekuur waarin je kunt bellen met allerlei levensvragen. Bijvoorbeeld rond het thema eenzaamheid. Het spreekuur is open van maandag tot en met donderdag van 9 tot 16.30 uur. De NPV (voorheen Nederlandse Patiëntenvereniging) staat mensen bij vanuit een christelijke overtuiging. Meer over het NPV-Spreekuur.
 • MIND Korrelatie. Doelgroep: iedereen. Zit je ergens mee of zie je het (even) niet meer zitten? Heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten? Bij MIND Korrelatie kun je bellen, chatten, appen of mailen met een hulpvrlener. Meer over MIND Korrelatie.