Informatie voor cliënten

Alle algemene informatie vindt u hier; deze pagina is een verkorte versie voor cliënten.

Wat u moet weten voor, tijdens en na uw behandeling?

 1. Algemene informatie voor cliënten. Folder in het Engels.
 2. Informatie over onze manier van behandelen. Hoe dit proces verloopt vind je in deze folder. Samen beslissen over de behandeling is belangrijk.
 3. Welke behandeling wanneer?
 4. Wij hebben met alle verzekeraars een contract. Behalve met Caresq in de BGGZ.
 5. U heeft een juiste verwijzing nodig naar de BGGZ of SGGZ. Check uw verwijzing en zorg dat deze aan de eisen voldoet.
 6. Onze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering wat inhoudt dat u zelf het eigen risico betaald. Het minimale eigen risico bedraagt € 385,- voor 2024. Behandelingen in 2024 gaan af van het eigen risico van 2024. Hier vindt u meer informatie over uw eigen risico. Hier kunt u zien wat uw verzekeraar vergoed indien u in behandeling komt.
 7. Voor 2024 vindt u alle informatie over tarieven, diagnostiek en consulten hier. Als u hieronder doorscrolt vindt u een overzicht van de landelijke tarieven. Contracttarieven, die wij gesloten hebben met zorgverzekeraars, vallen lager uit.
 8. U heeft recht op uw privacy.
 9. Wij hanteren algemene betalingsvoorwaarden. Voor individuele consulten die buiten de zorgverzekeraar vallen rekenen in 2024 € 130,- per 45 minuten.
 10. Indien u binnen 24 uur uw afspraak annuleert rekenen wij € 100,-; deze nota kunt u niet op uw zorgverzekeraar verhalen.
 11. Houdt u zich aan de anti-Corona-richtlijn. Voordat u komt stelt u zichzelf de vraag of het verantwoord is te komen: gebruik de checklist.
 12. Kom op de afgesproken tijd; wij houden de wachtruimte graag leeg.
 13. Wij leggen geen medische- of gezondheidsverklaringen af. Zie informatie van de LVVP en het NIP.
 14. Online behandeling is mogelijk. Indien gewenst bieden wij dat aan in de vorm van online consulten welke plaatsvinden door middel van screen-to-screen contact. Hierbij maken wij gebruik van Zoom of Signal. Ook kan de behandeling worden ondersteund met gevalideerde E-healthmodules die wij via QIT online of Embloom inzetten.

Aanmeldprocedure:

 1. Op de website staat de actuele verwachte wacht- en behandeltijd. Is het te lang kijk dan of er andere behandelaren eerder tijd hebben: Kiezen in de GGZ, bij de LVVP. Ook uw verzekeraar kan u bemiddelen.
 2. Wilt u bij ons in behandeling? Meld u aan via onze website.
 3. Wij sturen u vanuit een beveiligde omgeving alle informatie welke nodig is, en vragen u uw persoonlijke gegevens, copie ID en uw verwijsbrief via de beveiligde omgeving toe te sturen. Dit hebben wij nodig om uw verwijzing in ons team te bespreken en bij behandeling uw dossier klaar te zetten.
 4. Zodra deze informatie binnen is wordt deze binnen 3 weken in het team besproken.
 5. De behandelaar die de verantwoordelijkheid neemt voor de zorg neemt contact op voor het maken van een afspraak zodra er zicht op ruimte is in de agenda. Dat kan tussen de 4-12 weken duren. Bij twijfel, onzekerheid of ongeduld neemt u contact met ons op.
 6. Indien wij de zorg niet kunnen leveren brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Werkwijze na aanmelding

 1. Intakefase: na de aanmelding en ontvangst van uw verwijzing, ID en persoonlijke gegevens wordt er na overleg in het team besloten of wij u in behandeling kunnen nemen. Wij nemen zodra dat helder is vragenlijsten bij u af. Zodra er zicht is op ruimte in de agenda wordt er een intake en nagesprek met u ingepland. Tijdens het intakegesprek wordt ingegaan op uw klachten en hulpvraag. Op basis van deze informatie wordt een diagnose en behandelvoorstel op maat gemaakt. In het nagesprek wordt dit met u besproken en eventueel bijgesteld. Na uw akkoord wordt de behandeling gestart en worden er nieuwe afspraken gemaakt. Tevens wordt afgesproken hoeveel behandelingen ingezet worden en naar welk doel we gaan toewerken. Een datum voor tussenevaluatie en afronding wordt afgesproken bij behandelingen in de BGGZ.
 2. Behandeling: op basis van het behandelplan wordt de vorm van therapie ingezet. Welke therapie voor u geschikt is, hangt af van uw klacht, hulpvraag en wensen.
 3. Vragenlijsten: voor, tijdens of na de behandeling wordt u gevraagd een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Een intakevragenlijst, een zorgzwaarte vragenlijst wordt bij de start afgenomen. Daarnaast nemen wij altijd een klachtenlijst af waarbij voor-, tussen en achteraf gekeken wordt naar of uw klachten en of die na de behandeling zijn afgenomen (ROM). Meer vragenlijsten kunnen worden ingezet ter onderbouwing van de diagnose en indicatie. Tijdens de behandeling kunnen er vragenlijsten worden afgenomen in het kader van een behandeling. Ook wordt er indien gewenst na elke behandeling een evaluatie vragenlijst over de sessie toe gestuurd met als doel de behandeling zo goed als mogelijk op u af te stemmen. Na afronding van de behandeling nemen wij tevens een tevredenheidsvragenlijst af.
 4. Afronding: bij afronding wordt de balans opgemaakt wat wordt vastgelegd in een verslag. Het kan zijn dat de behandeling geslaagd is en er wordt afgerond. Het kan zijn dat u genoeg inzicht en handvatten hebt om deze zelf in de praktijk toe te passen. Mocht dat niet genoeg zijn dan kan u bij terugval opnieuw verwezen worden voor een vervolg. Ook kan het zijn dat u meer nodig hebt dan wat de BGGZ of SGGZ binnen onze praktijk te bieden heeft en verwijzen wij u door.

Wat is er met u aan de hand en wat nu?

Het Oudgriekse aformisme “ken u zelve” is een wijsheid die wij nog steeds actueel achten. Kortom, verdiept u zich in uzelf, kom er achter welke stoornis er nu aan de orde is. Kom er ook achter wat u daarin nodig heeft om bij de kern van uw probleem te komen. Of stel vast wat het nodig heeft om er los van te komen. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Zo ook in de keuze welke behandeling het beste bij u, en waar u tegenaan loopt, past. Hier treft u toegankelijke informatie over wat er aan de hand kan zijn. Hieronder treft u informatie over de stoornis en de mainstream behandelmogelijkheden.

Let op: kwaliteitsstandaarden zoals u ze op de weergegeven site zult vinden geven een deel van de stand van wetenschap en praktijk weer, maar zijn niet altijd actueel, noch volledig. Wij zijn van mening dat wij als zorgaanbieder altijd gemotiveerd kunnen afwijken van wat er in de richtlijn of kwaliteitsstandaard vermeld staat. Sterker nog, soms betekent het dát wij juist moeten afwijken om goede zorg en behandeling te kunnen bieden. Kortom, het intakegesprek geeft daar een helder zicht op en kan dus anders uitpakken dan wat u van tevoren heeft bedacht op grond van uw vooronderzoek.

Psychische stoornissen uit de DSM-5 welke niet verzekerde GGZ is:

 • Verstandelijke beperking
 • Communicatiestoornissen: taalstoornis, spraakklankstoornis, stoornis in de spraakvloeiendheid ontstaat in de kindertijd (stotteren), sociale (pragmatische) communicatiestoornis, ongespecificeerde communicatiestoornis
 • Leerstoornissen (leesstoornis, rekenstoornis en stoornis in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid)
 • Coördinatieontwikkelingsstoornis
 • Disruptieve stemmingsregulatiestoornis
 • Premenstruele stemmingsstoornis
 • Specifieke fobie, wanneer er geen sprake is van een veelvoorkomende situatie of bloed-, letsel- of injectiefobie
 • Verzamelstoornis, wanneer er geen sprake is van excessief verwerven en gering of ontbrekend realiteitsbesef of waanovertuigingen
 • Excoriatiestoornis, wanneer er geen sprake is van ernstige lichamelijke complicaties
 • Reactieve hechtingsstoornis
 • Ontremd-sociaalcontactstoornis
 • Aanpassingsstoornis
 • Psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden
 • Eetbuistoornis, licht
 • Stoornissen in de zindelijkheid
 • Slaap-waakstoornissen
 • Seksuele disfuncties
 • Cafeïneonttrekkingssyndroom
 • Andere gespecificeerde psychische stoornis
 • Beperkte neurocognitieve stoornissen
 • Bewegingsstoornissen en andere bijwerkingen van medicatie
 • Misofonie
 • Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn, zoals relatieproblemen en werkgerelateerde problemen (waaronder overspanning, surménage en burn-out)
  Lees het Rapport Geneeskundige GGZ deel 1 – Zorginstituut
 • Tabaksgerelateerde stoornissen
 • Andere aandoeningen en problemen die een reden tot zorg kunnen zijn (v-codes)

Alvast zelf aan de slag

Behoefte aan luisterende oren?

 • De luisterlijn. Doelgroep: iedereen. Voor een luisterend oor en een goed gesprek kun je bellen, chatten of mailen met de Luisterlijn. Anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Praten lucht op. Wanneer u pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat u zich alleen voelt of juist blij. Eenzaamheid is een van de meest besproken onderwerpen. De Luisterlijn geeft u een steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem. Meer over de Luisterlijn.
 • 113 Zelfmoordpreventie. Doelgroep: iedereen. Wanneer je kampt met zelfmoordgedachten of zwaar in het leven staat kun je 113 inschakelen. U kunt met ze bellen (0900-0113) of contact opnemen via de chat. Daarnaast bieden ze online therapie en een zelfcursus aan. Ga naar 113 Zelfmoordpreventie.
 • Kop Op Ouders: informatie voor ouders met een psychische kwetsbaarheid door o.a. gratis online cursus, chat en filmpjes. Ga naar KopOpOuders.
 • Labyrint-In Perspectief: zet zich in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Ook voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. Ga naar Labyrint-in-perspectief. 
 • PratenOnline. Doelgroep: tussen de 12 en 24 jaar. Behoefte om te chatten met een professional omdat je niet lekker in je vel zit? Bij Praten Online kan dat. Samen met de hulpverlener bepaal je het doel waaraan je wilt werken en de hulpverlener helpt je daarbij. Je kunt 4 chatgesprekken van 45 minuten voeren met ‘jouw’ hulpverlener (minder kan ook). Ga naar PratenOnline.
 • Praten over verlies. Doelgroep: iedereen. Verlies is er in vele vormen: een dierbare sterft, u verliest uw gezondheid, uw werk, uw relatie, uw droom. Wat het ook is: je rouwt. Eenzaamheid kan een gevolg zijn. De chathulp van Praten over je verlies kan je steun geven in je rouwperiode. Dat gaat altijd vertrouwelijk en met een deskundige vrijwilliger. Meer over Praten over verlies.
 • De kindertelefoon. Doelgroep: tot 18 jaar. De Kindertelefoon is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. Getrainde vrijwilligers zitten elke dag van 11.00 tot 21.00 uur voor je klaar. Je kunt praten over van alles. Op de website staat ook veel informatie. Het telefoonnummer is 0800 0432. Chatten kan ook.
 • De Zilverlijn. Doelgroep: 55-plussers. De Zilverlijn is een speciale service voor ouderen. Als je je aanmeldt, word je regelmatig gebeld door een Ouderenfonds-vrijwilliger. De vrijwilliger is er voor een luisterend oor, een praatje of goed gesprek. Precies waar je behoefte aan hebt. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden voor de Zilverlijn op de website van het Ouderenfonds of door te bellen naar 0800 – 1325 (gratis). U wordt dan binnen 14 dagen teruggebeld.
 • NPV-Spreekuur. Doelgroep: iedereen. De NPV heeft een spreekuur waarin u kunt bellen met allerlei levensvragen. Bijvoorbeeld rond het thema eenzaamheid. Het spreekuur is open van maandag tot en met donderdag van 9 tot 16.30 uur. De NPV (voorheen Nederlandse Patiëntenvereniging) staat mensen bij vanuit een christelijke overtuiging. Meer over het NPV-Spreekuur.
 • MIND Korrelatie. Doelgroep: iedereen. Zit u ergens mee of ziet u het (even) niet meer zitten? Heeft u een vraag of probleem waar u met iemand over wilt praten? Bij MIND Korrelatie kunt u bellen, chatten, appen of mailen met een hulpvrlener. Meer over MIND Korrelatie.

Onze tarieven

Wij hebben met alle verzekeraars contracttarieven afgesproken. Deze tarieven verschilt per verzekeraar en zijn lager dan de maximaal toegestane NZA tarieven, welke de basis vormt voor de gedeclareerde prestaties.

Maximale NZA tarieven 2024

Maximale NZA tarieven Psychotherapeut 2024

Prestatie_code Naam Financieringsstroom Maximum-tarief (in Euro)
CO0050 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten ggz  42,93
CO0115 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten ggz  34,53
CO0180 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten ggz  75,41
CO0245 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten ggz  62,65
CO0310 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten ggz  129,32
CO0375 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten ggz  109,37
CO0440 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten ggz  183,07
CO0505 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten ggz  156,72
CO0570 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten ggz  211,06
CO0635 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten ggz  186,80
CO0700 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten ggz  257,87
CO0765 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten ggz  230,38
CO0830 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten ggz  315,90
CO0895 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten ggz  281,27
CO0960 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten ggz  440,15
CO1025 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten ggz  402,66

Maximale NZA tarieven GZ-psycholoog 2024

Prestatie_code Naam Financieringsstroom Maximum-tarief (in Euro)
CO0042 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 5 minuten ggz  39,98
CO0107 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 5 minuten ggz  31,48
CO0172 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 15 minuten ggz  68,88
CO0237 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 15 minuten ggz  56,19
CO0302 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 30 minuten ggz  114,20
CO0367 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 30 minuten ggz  95,67
CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 45 minuten ggz  159,70
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 45 minuten ggz  135,89
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 60 minuten ggz  183,44
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 60 minuten ggz  161,46
CO0692 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 75 minuten ggz  223,48
CO0757 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 75 minuten ggz  198,72
CO0822 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 90 minuten ggz  274,01
CO0887 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 90 minuten ggz  242,76
CO0952 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Diagnostiek 120 minuten ggz  380,13
CO1017 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3) Behandeling 120 minuten ggz  346,41